Al onze activiteiten
van dit jaar

Algemene ledenvergadering 23 september

Opening
Vaststellen agenda
Ingekomen stukken
Notulen ledenvergadering 2021
Jaarverslag secretaris 2021
Financieel verslag penningmeester 2021
Verslag kascontrole commissie
Vaststellen fokkersdag 2022
Vaststellen club- en destrict shows 2022/2023
Rondvraag
Sluiting

Fokkersdag 23 september 2022

Inkooien
Aanvang keuring Rocks en R.I.R.
Ledenvergadering New Hampshire Club
Aanvang keuring New Hampshires
Warme maaltijd
Jaarvergadering Nederlands Rock Club
Bespreken van de dieren en uitzoeken van de dag kampioenen + beste dier groot en kriel
Start maken met catalogus
Uitreiking prijzen
Sluiting