Over

De New Hampshires Fokkersclub

Onze speciaalclub is opgericht in 1976 en heeft als doel het promoten van het New Hampshire ras, zowel de grote hoenders als de krielen.
De vereniging is in de loop der jaren gestaagd gegroeid en telt momenteel 75 leden.
De leden ontvangen jaarlijks 3 afleveringen van het clubblad, dat informatie bevat betreffende de hoender fokkerij in het algemeen en die van de New Hampshire in het bijzonder.
Jaarlijks wordt ook een ledenlijst gepubliceerd.

 

Activiteiten

In de eerste plaats stelt de New Hampshires Fokkersclub prijzen beschikbaar op diverse tentoonstellingen.
Verder worden er clubshows gehouden die worden ondergebracht bij grotere shows zoals de ONETO in Enschede en bij de Noordshow te Assen.
Bij de K.L.N., de Standaardcommissie en de keurmeestersvereniging behartigt onze speciaalclub de belangen van onze leden en ons ras.
Tenslotte organiseren wij eenmaal per jaar, te houden in september, een fokkersdag waarbij de leden dieren meebrengen om deze door ervaren keurmeesters te laten bespreken. Hierbij worden veel adviezen voor de fokkerij uitgewisseld. Op dezelfde dag wordt ook de jaarvergadering gehouden.
Deze jongdierendagen kenmerken zich door een bijzonder gezellige sfeer.
Bij veel fokkers van ons ras zijn regelmatig broedeieren en dieren te koop, de aspirant-fokker zal dus zeker geholpen kunnen worden. Dit zal ook gebeuren als men zich inverbinding stelt met het secretariaat.

 

 

Correspondentie adres:

Hendrik Hoogland
Farrewei 39
9171 LL Blije
Telnr. 06-13507726
Email: nhfcsecretariaat@gmail.com

 

Hier kan men tevens meer informatie krijgen over de New Hampshire.

newhampshire

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
0Share on LinkedIn
Linkedin